Bagul aby żyć musi karmić się duszami dzieci. Jednak nie wystarczy mu po prostu porwać…