Larry to potworne stworzenie zamieszkujące inny świat. Potwór ten jest głównym antagonistą amerykańskiego horroru „Come…